Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I
REGULAMIN
LISTY MAILINGOWEJ
STRONY WWW.ELLIOTTFXTRADER.COM
1.Administratorem listy mailingowej, zwanej dalej newsletterem jest

Sebastian Seliga, właściciel strony elliottFXtrader.com

2.Użytkownik strony elliottFXtrader.com zapisując się na newsletter potwierdza znajomość
poniższych warunków.
3.Użytkownik zapisując się na newsletter, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o
nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych itp.organizowanych przez Administratora i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane
ze stroną elliottFXtrader.com

4.Zapisanie się na newsletter następuje za pomocą wypełnienia banerów reklamowych na stronie elliottFXtrader.com, po wpisaniu adresu e-mail, a następnie kliknięcia przycisku zapisz.

5.Administrator oświadcza, iż nie będzie sprawdzał poprawności powyższych danych.

6.Użytkownik, by móc otrzymywać informacje zawarte w punkcie 3. musi odebrać od
Administratora e-mail, który będzie zawierał link (odnośnik) służący do potwierdzenia chęci
zapisania się do newslettera. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Administrator nie
ma prawa i nie będzie wysyłał do użytkownika informacji zawartych w punkcie 3.
7.Administrator nie odpowiada za brak dostarczenia e-maila z newslettera.
8.Adres e-mailowy użytkownika będzie używany wyłącznie w celach zawartych w
punkcie 3.– nie będzie sprzedawany ani udostępniany osobom trzecim i
nie zostanie użyty do wysyłki materiałów reklamowych innych podmiotów
niż wymienionych w punkcie 3.
9.W każdym e-mailu otrzymanym od Administratora znajdować się będzie link (odnośnik)
służący do wypisania z niniejszego newslettera. Wypisanie z newslettera może nastąpić w
dowolnej chwili i jest realizowane w sposób automatyczny z natychmiastowym skutkiem.
Jednakże w dowolnym momencie można zapisać się do newslettera ponownie, przechodząc
od początku procedurę zapisu.
10.Po wypisaniu z newslettera Administrator oświadcza, iż nie będzie wysyłał na ten adres
jakichkolwiek wiadomości e-mail.
11.Przesyłane przez Administratora informacje w niniejszym newsletterze nie stanowią oferty
handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71) i mają charakter informacyjny.
12. W przypadku problemów z zapisaniem się lub wypisaniem się, a także
w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji na tematy związane z newsletterem użytkownik powinien się zwrócić do Administratora pod adresem e-mail: elliott.trader.fx@gmail.com
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2013 r.
14. Regulamin nie stanowi formy zamkniętej i może być modyfikowany przez Administratora.
15. W przypadku zmian w niniejszym regulaminie Administrator poinformuje o tym wszystkich
użytkowników newslettera najpóźniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.