POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN STRONY WWW.ELLIOTTFXTRADER.COM ORAZ LISTY MAILINGOWEJ (NEWSLETTER)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, podajemy poniżej ważne informacje na temat twoich danych osobowych zbieranych przez witrynę elliottFXtrader.com w celu wysyłki newslettera:

1.    Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
Administratorem twoich danych osobowych jest firma elliottFXtrader Sebastian Seliga z siedzibą w Katowicach przy ul. Batorego 8/18. Nasze dane rejestrowe znajdziesz tutaj.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:
– pod numerem telefonu 509 264 261;
– pod adresem e-mail na adres: elliott.trader.fx@gmail.com
– pisząc na adres: Sebastian Seliga, ul: Dworcowa 28/17, 41-902 Bytom

2.    W jakim celu i na jakiej podstawie twoje dane są przetwarzane?
Twoje dane w postaci adresu e-mail przetwarzamy w celu wysyłki newslettera (tj. informacji o ważnych nowościach na stronie itp.). Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, uprawniający nas do przetwarzania danych na podstawie twojej zgody.

3.    Kto może być odbiorcą twoich danych osobowych?
W ramach naszej struktury organizacyjnej jako administratora dostęp do twoich danych osobowych mają jedynie nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy.
Odbiorcami twoich danych mogą natomiast być:
– nasi partnerzy, z którymi współpracujemy łącząc produkty i usługi,
– działające na naszą rzecz firmy marketingowe, informatyczne (Google Analytics, Facebook, Twitter itp.).

4.    Czy twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?
Nie, nie zamierzamy przekazywać twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5.    Przez jaki okres twoje dane będą przechowywane?
Twoje dane będą przetwarzane do czasu ich usunięcia lub wycofania przez ciebie zgody z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. W innym wypadku Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

6.    Jakie prawa przysługują ci w związku z przetwarzaniem przez nas danych?
W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych, przysługuje ci prawo do:
1)    Dostępu do twoich danych (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
2)    Sprostowania (poprawienia) danych;
3)    Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie;
4)    Ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych);
5)    Przeniesienia danych do innego administratora.

7.    Czy przysługuje ci prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez nas danych?
Tak, w każdej chwili możesz zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas twoich danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć tutaj.

8.    Czy masz obowiązek udostępnienia nam swoich danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania danych?
Dane osobowe przekazujesz nam w sposób dobrowolny. Niepodanie wymaganych przez nas danych sprawi jednak, że nie będziesz mógł otrzymywać od nas newslettera.

9.    Czy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w celu ich profilowania lub innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji?
Nie, nie zamierzamy profilować twoich danych osobowych ani w inny sposób podejmować decyzji związanych z twoją osobą na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

REGULAMIN  LISTY MAILINGOWEJ (NEWSLETTER):

1. Administratorem strony oraz listy mailingowej, zwanej dalej newsletterem jest Sebastian Seliga, właściciel witryny elliottFXtrader.com
2.Użytkownik strony elliottFXtrader.com zapisując się na newsletter potwierdza znajomość poniższych warunków.
3.Użytkownik zapisując się na newsletter, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o
nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnyc itp.organizowanych przez Administratora i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane
ze stroną elliottFXtrader.com
4.Zapisanie się na newsletter następuje za pomocą wypełnienia banerów reklamowych na stronie elliottFXtrader.com, po wpisaniu adresu e-mail, a następnie kliknięcia przycisku zapisz.
5.Administrator oświadcza, iż nie będzie sprawdzał poprawności powyższych danych.
6.Użytkownik, by móc otrzymywać informacje zawarte w punkcie 3. musi odebrać od
Administratora e-mail, który będzie zawierał link (odnośnik) służący do potwierdzenia chęci zapisania się do newslettera. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Administrator nie ma prawa i nie będzie wysyłał do użytkownika informacji zawartych w punkcie 3.
7.Administrator nie odpowiada za brak dostarczenia e-maila z newslettera.
8.Adres e-mailowy użytkownika będzie używany wyłącznie w celach zawartych w
punkcie 3.– nie będzie sprzedawany ani udostępniany osobom trzecim i
nie zostanie użyty do wysyłki materiałów reklamowych innych podmiotów
niż wymienionych w punkcie 3.
9.W każdym e-mailu otrzymanym od Administratora znajdować się będzie link (odnośnik) służący do wypisania z niniejszego newslettera. Wypisanie z newslettera może nastąpić w dowolnej chwili i jest realizowane w sposób automatyczny z natychmiastowym skutkiem. Jednakże w dowolnym momencie można zapisać się do newslettera ponownie, przechodząc od początku procedurę zapisu.
10.Po wypisaniu z newslettera Administrator oświadcza, iż nie będzie wysyłał na ten adres jakichkolwiek wiadomości e-mail.
11.Przesyłane przez Administratora informacje w niniejszym newsletterze nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 71) i mają charakter informacyjny.
12. W przypadku problemów z zapisaniem się lub wypisaniem się, a także
w celu zasięgnięcia dodatkowych informacji na tematy związane z newsletterem użytkownik powinien się zwrócić do Administratora pod adresem e-mail: elliott.trader.fx@gmail.com
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01 stycznia 2013 r.
14. Regulamin nie stanowi formy zamkniętej i może być modyfikowany przez Administratora.
15. W przypadku zmian w niniejszym regulaminie Administrator poinformuje o tym wszystkich użytkowników newslettera najpóźniej na 3 dni przed wprowadzeniem zmian.

Regulamin: Zakaz Skanowania Strony Internetowej Przez Boty

Witamy na elliottFXtrader.com, obsługiwanej przez Sebastian Seliga elliottFXtrader. Korzystając z naszej witryny, zgadzasz się przestrzegać i być związany poniższymi warunkami dotyczącymi korzystania z botów do skanowania naszej strony internetowej:

1. Zakaz Skanowania Strony:

a. Wyraźnie zabrania się używania wszelkiego rodzaju oprogramowania automatycznego, w tym między innymi botów, pająków, crawlerów lub jakichkolwiek innych środków automatycznych, do uzyskiwania dostępu, zbierania lub pozyskiwania danych z naszej strony internetowej.

b. Zakaz ten obejmuje także wszelką działalność, która może zakłócać, uszkadzać lub ingerować w normalne funkcjonowanie naszej strony internetowej, w tym między innymi masową ekstrakcję danych, nieautoryzowane scrapowanie lub jakiekolwiek działanie, które obciąża naszą infrastrukturę serwerową w nadmierny sposób.

2. Cel Zakazu:

a. Celem tego zakazu jest ochrona integralności, bezpieczeństwa i wydajności naszej strony internetowej, a także zapewnienie ochrony prywatności naszych użytkowników i poufności ich informacji.

b. Nieautoryzowane skanowanie naszej strony internetowej może prowadzić do zakłóceń w naszych usługach, kompromitacji bezpieczeństwa naszych systemów oraz naruszenia praw prywatności naszych użytkowników. Takie działania są surowo zabronione i mogą skutkować konsekwencjami prawno-karnymi.

3. Wyjątki:

a. Wyjątki od tego zakazu mogą być udzielane wyłącznie na piśmie przez [Nazwę Firmy] w określonych celach, takich jak autoryzowane badania lub testy przeprowadzane za naszą wyraźną zgodą.

b. Wszelkie wyjątki udzielone przez Sebastian Seliga elliottFXtrader podlegają surowym warunkom i mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

4. Monitorowanie i Egzekwowanie:

a. Zastrzegamy sobie prawo do monitorowania, wykrywania i zapobiegania wszelkim nieautoryzowanym skanowaniom lub automatycznym dostępom do naszej strony internetowej za pomocą środków technicznych, w tym między innymi blokowania adresów IP, wyzwań CAPTCHA i innych protokołów bezpieczeństwa.

b. Naruszenie tego zakazu może skutkować natychmiastowym zawieszeniem lub ograniczeniem dostępu do naszej strony internetowej, a także podjęciem działań prawnych w celu dochodzenia odszkodowania lub zabezpieczenia przed szkodami.

5. Zgłaszanie Naruszeń:

Jeśli zauważysz jakiekolwiek nieautoryzowane skanowanie lub automatyczny dostęp do naszej strony internetowej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego pod adresem kontakt@elliottfxtrader.com

6. Modyfikacje Warunków:

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania lub zmiany niniejszych warunków dotyczących zakazu skanowania strony internetowej za pomocą botów w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszelkie zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na tej stronie.

7. Prawo Własności:

Niniejsze warunki i postanowienia podlegają prawu Polskiemu i będą interpretowane zgodnie z nim, bez względu na zasady dotyczące konfliktu praw.

8. Kontakt:

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych warunków i postanowień, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@elliottfxtrader.com

Korzystając z naszej strony internetowej, akceptujesz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgodziłeś się przestrzegać niniejszych warunków dotyczących zakazu skanowania strony internetowej za pomocą botów.