1.Żadna z informacji tutaj zawarta nie jest “rekomendacją” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Tym samym nie mają na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa.
Niniejsze opracowania wyrażają wiedzę oraz poglądy autora,  według stanu na dzień sporządzenia.  Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie opracowań (analiz).

Opracowania (analizy) zostały sporządzone z rzetelnością,  kompletnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji uznanych przez autora za wiarygodne.

2. Wszystkie informacje zawarte na blogu www.elliottfxtrader.com  zarówno jako całość, ani żaden z jej elementów, nie jest ani nie może być uznany za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Wszystkie rezentowane analizy spółek giełdowych są wykonane na zasadach CFD. Nie jest to również doradztwo prawne ani finansowe.

3. Zawartość strony www.elliottfxtrader.com jest wartością intelektualną, chronioną prawem autorskim. Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim, kopiowanie i rozpowszechnianie zawartych na tej stronie materiałów bez zgody autora jest zabronione i wiąże się z odpowiedzialnością karną.
Ostrzeżenie w związku z ryzykiem finansowym:

Inwestowanie na rynku forex, opcji binarnych, kryptowalut i innych rynkach kapitałowych wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości kapitału. Inwestowanie na rynku Forex jest bardzo ryzykowne i może nie być odpowiednim sposobem inwestowania dla każdego. Dźwignia finansowa tworzy dodatkowe ryzyko i naraża na straty finansowe. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na rynku Forex należy dokładnie rozważyć w jakim celu się inwestuje, jakie ma się doświadczenie oraz jaki poziom tolerancji ryzyka. Inwestując można stracić cały początkowy depozyt dlatego nie należy inwestować jeśli nie można pozwolić sobie na straty. Zanim rozpocznie się inwestowanie na rynku forex trzeba posiadać wiedzę na temat tego rynku oraz szukać porad i informacji u osób trzecich, które są w tej dziedzinie ekspertami.

 

Serwis www.elliottFxtrader.com nie gwarantuje dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Korzystający z informacji podejmuje decyzję samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje z rożnych źródeł. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności, zawarte na w mailingu serwisu i samym serwisie www.elliottFxtrader.com

Serwis www.elliottFxtrader.com dokłada wszelkich starań, aby informacjezamieszczone w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji.

Serwis www.elliottFxtrader.com nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem informacji prezentowanych w Serwisie.

Serwis www.elliottFxtrader.com zawiadamia niniejszym, iż zamieszczane w nim informacje nie są rekomendacjami w rozumieniu  “Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Publikowane na stronach Serwisu informacje nie stanowią również oferty, ani nie są zaproszeniem do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Analizy i opracowania zamieszczane w Serwisie www.elliottFxtrader.com stanowią wyłącznie wyraz poglądów właściciela  oraz redakcji, osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis ElliottFxTrader.com ani jakakolwiek z osób i firm współpracujących z Serwisem nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy  podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.